ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOTO EDITING

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOTO EDITING

Μια περιγραφή για το πως δουλεύουν τα προγράμματα για επεξεργασία εικόνας. Το πως να τα χρησιμοποιείτε και το τι δυνατότητες έχουν ανάλογα με τις ικανότητες του χρήστη.

Meet your hosts:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΑΪΚΟΥ

Production Team Member

Type at least 1 character to search
Contact us:
radios@grdiscovery.com
+30 2313 251820
+30 2313 251830